Werkwijze

GEZONDHEIDSVRAGENLIJST

Een aantal ziekten en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoonten kunnen uw mondgezondheid (sterk) beïnvloeden. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan uw tandheelkundige/mondhygiënische behandeling of aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is daarom belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

EERSTE BEZOEK

Uw eerste afspraak duurt ongeveer 60 minuten. In dit uur:

  • nemen wij met u de gezondheidsvragenlijst door
  • doen wij een mondonderzoek en leggen wij de gegevens vast
  • bespreken wij met u wat wij hebben geconstateerd
  • bespreken wij met u wat de mogelijkheden zijn om uw mondprobleem (indien aanwezig) op te lossen en stellen wij wanneer nodig een behandelplan/zorgplan op
  • geven wij voorlichting over de mondverzorging en instructies die het beste bij u passen
  • maken/doen wij (een begin met) de professionele gebitsreiniging (d.w.z. tandsteen verwijderen en gladmaken van de worteloppervlakken)

VERVOLGAFSPRAKEN

Wanneer de situatie in uw mond zodanig is dat een uur niet voldoende is, worden er vervolgafspraken gemaakt.

NAZORGBEHANDELINGEN

Afhankelijk van uw mondgezondheid stellen wij in overleg met u een nazorgschema op. Het interval tussen deze nazorgbehandelingen is afhankelijk van de situatie in uw mond en kan variëren, bijv. om de 3, 4 of 6 maanden, tot 1x per jaar.

JEUGD VAN 0-18 JAAR

De jeugd van 0-18 jaar zien wij graag in onze praktijk.
Ook kinderen met een beugel willen wij graag begeleiden, omdat het voor hun extra lastig is om het gebit goed bij te houden. De behandelingskosten van kinderen/jong volwassen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering en worden niet van het eigen risico afgetrokken.

HOE TEVREDEN BENT U ?

Wij spannen ons maximaal in om u tevreden te laten zijn over uw bezoek aan onze praktijk en de behandelingen die wij verzorgen. Het gaat over zorg, mensen en vertrouwen: dat realiseren wij maar al te goed.

Mocht u suggesties hebben over hoe wij ons verder kunnen verbeteren, dan horen wij dat graag. U kunt het ons melden via: info@allemondengezond.nl

Daarnaast dient iedere zorgverlener een loket te bieden voor als u niet tevreden bent. In de eerste plaats horen wij dat natuurlijk graag zelf. Tevens zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging voor mondhygiënisten (NVM). De NVM verzorgt voor ons de klachtenprocedure. Meer informatie vindt u op https://www.mondhygienisten.nl/klachtengeschillen/