Tarieven

Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2020 t.b.v. mondhygiënist

I Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese € 22,16

III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 13,07
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 13,07
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17,49
M40 Fluoridebehandeling € 14,58

IV Verdoving (A)
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,58

XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T22 Grondig reinigen wortel per element € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 169,09

Diversen
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71

XIV Uurtarieven (U)
U05 Uurtarief in eenheden van 5 minuten € 15,32

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg januari 2020.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl , dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl
* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.