Tarieven

Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2024 t.b.v. mondhygiënist

I Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek
C002 Consult voor een periodieke controle € 26,75
C003 Consult niet zijnde periodieke controle € 26,75

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 26,75

III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 15,78
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 15,78
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 15,78
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 21,12
M40 Fluoridebehandeling € 17,60

IV Verdoving (A)
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 17,60

XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 204,16
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 28,16
T032 Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus € 126,72

T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 77,44
T042 Consult parodontale nazorg € 107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg € 189,38

Diversen
T161 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 49,28
T162 Behandeling tandvleesabces € 95,04

XIV Uurtarieven (U)
U05 Uurtarief in eenheden van 5 minuten € 18,50

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg januari 2024.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl , dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl
* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.