Praktijkinfo

OVERLEG MET DE TANDARTS

Omdat zowel de tandarts als mondhygiënist bezig zijn met uw mond, is het, voor een optimaal resultaat belangrijk, dat er tussen de tandarts en mondhygiënist wordt overlegd. Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportage. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze rapportage, verzoeken wij u om dat schriftelijk aan ons door te geven.

OVERLEG MET ANDERE ZORGVERLENERS

Soms kan het noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij problemen met uw algemene gezondheid, dat wij ook contact opnemen met andere zorgverleners zoals huisarts of specialist. Een en ander om de behandeling op een zo verantwoord mogelijke wijze te kunnen uitvoeren. Indien u bezwaar heeft tegen dit overleg, verzoeken wij u om dit schriftelijk aan ons door te geven.

LEGITIMATIE EN BSN (Burger Service Nummer)

Sinds 1 juli 2008 zijn zorgverleners verplicht om hun patiënten te identificeren met behulp van een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of officieel vreemdelingencertificaat). Wilt u daarom altijd een geldig legitimatiebewijs bij u hebben.

AVG

Bekijk hier onze privacyverklaring.

VERZEKERINGEN

De vergoeding is altijd vanuit uw aanvullende verzekering. Het wordt niet verrekend met uw eigen risico. Het is verstandig om vooraf uw polisvoorwaarden te bekijken. De behandelingen worden 100% vergoed voor kinderen tot 18 jaar.

AFSPRAAK ANNULEREN

LET OP: In geval van verhindering wordt u verzocht ons daarover ten minste 48 uur van te voren te informeren. De gereserveerde tijd kan anders in rekening gebracht worden.