Kwaliteit

Wij zijn aangesloten bij:

  • Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten N.V.M.
  • Kwaliteitsregister Mondhygiënisten K.R.M.

De titel “mondhygiënist” is een wettelijk beschermde titel. Alleen diegenen die een HBO diploma “mondhygiënist” bezitten, mogen deze titel voeren. Het beroep ‘mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet beschrijft het deskundigheidsgebied en de opleidingseisen. Bovendien bevordert en bewaakt de wet de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt ze tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Het KRM is een openbaar register. De geregistreerde mondhygiënisten hebben gegarandeerd de wettelijk benodigde studie voor mondhygiënist doorlopen (HBO-studie). Het KRM kenmerkt zich verder door het stellen van hoge kwaliteitseisen aan de beroepsgroep. Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, laten zien dat zij investeren in kwaliteit. Onder meer door het regelmatig volgen van bij- en nascholing. Wilt u weten of de mondhygiënist het kwaliteitskeurmerk heeft?

Het register kunt u eenvoudig raadplegen: www.kwaliteitsregistermondhygienisten.nl.